Шафика Аль Амери

Шафика Аль Амери

Шафика Аль Амери

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ И СПИКЕР V ЕВРАЗИЙСКОГО САММИТА ЖЕНЩИН EWS-V

ДОКТОР ШАФИКА АЛЬ АМЕРИ 

ПРЕЗИДЕНТ И ОСНОВАТЕЛЬ «АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЭМИРТАОВ» (ОАЭ, АБУ-ДАБИ)

Почетный доктор Канадского университета Торонто по гуманитарным наукам и дипломатии, Британского Кембриджского университета и Университета Шеффилда и имеет квалификацию по тотальному управлению качеством из Австралийского университета Вуллонгонг в Дубае.

Амбициозная эмиратская личность, имеющая опыт лидерства и предпринимательства, чье первое стремление — расширить экономические возможности женщин и повысить их предпринимательский дух. Она имеет более чем 28-летний опыт поддержки расширения прав и возможностей женщин в Объединенных Арабских Эмиратах и повышения их роли как успешных предпринимателей.

Первая эмиратская женщина, получившая золотую награду за выдающиеся достижения в бизнесе.

Видение:

«Построение общества, характеризующегося инклюзивностью и устойчивым развитием».

• Президент Союза деловых и профессиональных женщин BPW-ОАЭ

• Генеральный секретарь Арабского молодежного совета по комплексному развитию Эмиратов

Награждена Ее Высочеством шейхом Фатимой бин Мубарак за ее усилия по поддержке экономического аспекта женщин.

• Награждена Арабским молодежным советом по комплексному развитию за выдающуюся новаторскую роль.

• Член Международной федерации деловых и профессиональных женщин

• Член Союза арабских женщин-инвесторов 

• Член Женского комитета Красного Полумесяца Эмиратов

Достижения:

• Премия шейха Халифы за выдающиеся достижения была учреждена Торгово-промышленной палатой Абу-Даби в эмирате Абу-Даби в 1999 году координатором которой являлась Доктор Шафика Аль Амери 

• Создание успешных бизнес-проектов для более чем «2500 женщин» посредством получения лицензий на жилье

• Создание первого Совета деловых женщин в эмирате Абу-Даби и Содействие созданию советов по всем эмиратам

• Организация специализированных выставок и международных выставок на уровне Эмирата Абу-Даби и за его пределами, а также организация первой выставки в Эмирате Абу-Даби (Международная ярмарка Абу-Даби)

• Содействие Торговой палате Абу-Даби в получении первого сертификата ISO


EWS V ЕУРАЗИЯЛЫҚ САММИТТІҢ ҚҰРМЕТТІ ҚОНАҒЫ ЖӘНЕ СПИКЕРІ

ДОКТОР ШАФИКА ӘЛ АМЕРИ

ӘМІРЛІКТЕРДІҢ КӘСІПКЕР ӘЙЕЛДЕР ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ ЖӘНЕ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ (БАӘ, АБУ-ДАБИ)

Ол Канаданың Торонто университетінің гуманитарлық ғылымдар және дипломатия, Британдық Кембридж университеті және Шеффилд университетінің құрметті докторы дәрежесіне ие және Дубайдағы Вуллонгонг Австралия университетінің жалпы сапа менеджменті бойынша біліктілігіне ие.

Көшбасшылық пен кәсіпкерлікте тәжірибесі бар амбициялы Эмират тұлғасы, оның бірінші мақсаты әйелдерге экономикалық мүмкіндіктер беру және олардың кәсіпкерлік рухын арттыру. Оның Біріккен Араб Әмірліктеріндегі әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейтуге және олардың табысты кәсіпкерлер ретіндегі рөлін арттыруға қолдау көрсетуде 28 жылдан астам тәжірибесі бар.

Бизнестегі үздік еңбегі үшін алтын жүлде алған алғашқы әмірлік әйел

Болашақ өмірге қөзқарасы:

«Инклюзивтілік пен тұрақты дамумен сипатталатын қоғамды құру»

• BPW-UAE іскер және кәсіпқой әйелдер одағының президенті

• Әмірліктерді кешенді дамыту жөніндегі Араб жастары кеңесінің Бас хатшысы

Әйелдердің экономикалық аспектілерін қолдауға күш салғаны үшін Жоғары мәртебелі шейх Фатима бин Мубарак ханыммен марапатталған

• Көрнекті пионер рөлі үшін Кешенді даму жөніндегі араб жастар кеңесімен марапатталған

• Халықаралық іскер және кәсіпқой әйелдер федерациясының мүшесі

• Араб әйелдері инвесторлар одағының мүшесі

• Әмірлік Қызыл Жарты Ай Әйелдер комитетінің мүшесі

Жетістіктері:

• «Шейх Халифа» сыйлығын 1999 жылы Абу-Даби әмірлігіндегі Абу-Даби Сауда-өнеркәсіп палатасы белгіледі және оны доктор Шафика Әл Амери ұйымдастырды.

• Тұрғын үй лицензиясын алу арқылы «2500-ден астам әйел» үшін табысты бизнес-жобаларын құрды

• Әбу-Даби әмірлігінде бірінші Іскер әйелдер кеңесін құру және бүкіл әмірліктерде кеңестер құруға жәрдемдесу

• Абу-Даби әмірлігі деңгейінде және одан тыс жерлерде мамандандырылған көрмелер мен халықаралық көрмелерді ұйымдастыруға, сондай-ақ Абу-Даби Әмірлігінде бірінші көрмені ұйымдастыруға үлесін қосты (Абу-Даби халықаралық жәрмеңкесі)

• Абу-Даби Сауда палатасына оның алғашқы ISO сертификатын алуға көмектесті