Д-р Хизер Ламарр

Д-р Хизер Ламарр

Д-р Хизер Ламарр

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ И СПИКЕР V ЕВРАЗИЙСКОГО САММИТА ЖЕНЩИН EWS-V

Д-Р ХИЗЕР ЛАМАРР

ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ КОММУНИКАЦИИ И СОЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ
КОЛЛЕДЖА СМИ И КОММУНИКАЦИИ КЛЯЙНА, УНИВЕРСИТЕТ ТЕМПЛ

Исследования д-ра Ламарр сосредоточены на пересечении медиапсихологии, здравоохранения и политической коммуникации, а также повествовательного убеждения. Д-р Ламарр изучает роль СМИ в формировании взглядов, поведения и мнений ключевой общественности. Ее недавняя работа в этой области исследует психологическую обработку и влияние СМИ на корпоративное политическое поведение и общественное отношение с целью разработки эффективных, убедительных коммуникационных стратегий для социальных изменений. 

В 2018 г. д-р Ламарр работала специалистом программы Фулбрайта в Израиле, где она изучала влияние политических и социальных нарративов на общественное мнение.

Исследования и влияние д-ра Ламарр носят глобальный характер, в том числе она выступает в качестве эксперта в международных СМИ и сотрудничает в качестве приглашенного исследователя в ведущей европейской программе социальных наук (Амстердамский университет). Ее работы публикуются в ведущих научных журналах, представляются на всемирных конференциях, часто цитируются в прессе и используются в учебных заведениях по всему миру.

Д-р Ламарр также работала академическим и административным директором нескольких отмеченных наградами программ, в том числе магистерских программ управления конфликтами и коммуникациями, Лондонского обучения за рубежом и стажировок и практик для студентов. 

В 2014-2019 гг..была председателем Совета преподавателей колледжа Кляйн, Университет Темпл.

В настоящее время является заведующей кафедрой коммуникации и социального влияния Колледжа СМИ и коммуникации Кляйна, а также председателем отдела массовой коммуникации Международной коммуникационной ассоциации (ICA)EWS-V ЕУРАЗИЯЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР САММИТІНІҢ ҚҰРМЕТТІ ҚОНАҒЫ ЖӘНЕ СПИКЕРІ

ДОКТОР ХИЗЕР ЛАМАРР

КОММУНИКАЦИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЫҚПАЛ ЕТУ БӨЛІМІНІҢ БАСТЫҒЫ
КЛЯЙН МЕДИА ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ КОЛЛЕДЖІ, ТЕМПЛ УНИВЕРСИТЕТІ

Доктор Ламаррдың зерттеулері медиа психологиясының, денсаулық пен саяси коммуникацияның және баяндауға сендірудің қиылысына бағытталған. Доктор Ламарр негізгі қоғамдық көзқарасты, мінез-құлық және пікір қалыптастырудағы БАҚ рөлін зерттейді. Оның осы саладағы соңғы жұмысы әлеуметтік өзгерістер үшін тиімді, нанымды коммуникация стратегияларын әзірлеу мақсатында БАҚ-тың корпоративтік саяси мінез-құлық пен қоғамдық көзқарасқа психологиялық өңдеуі әсерін зерттейді.

2018 жылы доктор Ламарр Израильде Фулбрайт стипендиаты ретінде қызмет етті, онда ол саяси және әлеуметтік әңгімелердің қоғамдық пікірге әсерін зерттеді.

Доктор Ламаррдың зерттеулері мен ықпалы жаһандық деңнейде маңызды болып табылады, соның ішінде халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарында сарапшы ретінде және жетекші еуропалық әлеуметтік ғылымдар бағдарламасында (Амстердам университеті) зерттеуші ретінде қызмет етеді. Оның жұмысы жетекші ғылыми журналдарда жарияланады, жаһандық конференцияларда баяндама жасайды, баспасөзде жиі сілтеме жасалады және дүние жүзіндегі оқу орындарында пайдаланылып келеді.

Д-р Ламарр сонымен қатар бірнеше марапатқа ие болған студенттік бағдарламалардың, соның ішінде қайшылық жағдайларды және коммуникацияны басқару магистрлік бағдарламасы, Лондонда оқу және ғылыми тағылымдамалар бойынша бағдарламалардың академиялық және әкімшілік директоры қызметін атқарды.

Ол 2014-2019 жылдар аралығында Темпл университетінің Клейн колледжінің оқытушылар кеңесінің төрағасы қызметін атқарды.

Қазіргі уақытта ол Кляйн медиа және коммуникация колледжінің Коммуникация және әлеуметтік ықпал ету кафедрасының меңгерушісі және Халықаралық коммуникация қауымдастығының (ICA) бұқаралық коммуникация бөлімінің төрайымы.